Informatīvais paziņojums par Latvijas Vājdzirdīgo asociācijas iepirkumu

Biedrība "Latvijas Vājdzirdīgo asociācija" paziņo 2007. gada novembrī laikrakstā "Liesma" izsludinātā iepirkuma rezultātus.
 
Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8. panta 9. daļu un MK 2006. gada 12. septembra noteikumiem Nr. 762 Latvijas Vājdzirdīgo asociācija skiču projekta izstrādāšanai Vidzemes reģiona daudzfunkcionālajam atbalsta centram bērniem ar dzirdes traucējumiem Valmierā, Gaujas ielā 17, par līguma izpildītāju apstiprinājusi SIA "Ceturtais stils", (reģistrācijas numurs 55403015621) piedāvājumu par līguma cenu LVL 2985,49 (t.sk. PVN).