Ienes pārmaiņas pasaulē!

 Tev un Taviem draugiem, jauniešiem visā Latvijā, līdz pat marta sākumam ir fantastiska iespēja piedalīties radošā konkursā jauniešiem, kurā galvenā balva ir unikāla piedalīšanās starptautiskā Eiropas – Āzijas jauniešu forumā. Tas notiks šī gada jūnijā Bulgārijā. Lai piedalītos konkursā, Tev jāizsaka savs viedoklis par kādu no Tūkstošgades attīstības mērķiem, izmantojot fotokameru, uzrakstot eseju vai projekta ideju.
 
Starptautiskā foruma “Youth in Development” galvenais mērķis ir savest kopā aktīvos jauniešus no Āzijas un Eiropas, lai diskutētu par globālām vērtībām, kas skar jauniešus, un dalīties pieredzē, kā jauniešu apvienības cīnās pret nabadzību un sociālo izstumšanu, narkotiku tirgošanu un izplatību un citām problēmām Tūkstošgades attīstības mērķu kontekstā. Forumā jaunieši diskutēs par jauniešu lomu NVO sektorā, lai iepriekšminētajiem mērķiem rastu ilgtspējīgus un radošus risinājumus. Jaunieši, kuri forumā izstrādās spēcīgākās, aizraujošākās un labākās idejas, varēs iegūt papildu finansējumu savu ideju īstenošanai.
 
Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem savos darbos jāatspoguļo jauniešu dzīve Latvijā un to aktualitātes, kam nepieciešams pievērst sabiedrības uzmanību. Jaunieši konkursā var piedalīties trīs veidos: iesniedzot fotogrāfijas, eseju vai projekta priekšlikumu angļu valodā Pieteikšanās termiņš ir 6. marts (pagarināts līdz 13. martam!). Papildu informācija un konkursa nolikums ir atrodams šeit.
 
Konkursā var piedalīties Latvijas jaunieši vecumā no 18-25 gadiem, kas ir jauniešu organizācijas vai neformālas apvienības dalībnieki. Konkursa dalībniekiem ir jāpārzina angļu valoda.
 
Konkursu Latvijas jauniešiem organizē Valmieras novada fonds sadarbībā ar Bulgārijas organizāciju Workshop for Civic Initiatives Foundation. Šāds konkurss paralēli notiek arī Bulgārijā, Spānijā, Taizemē, Ķīnā un Vjetnamā, uzvarētājiem piedaloties jauniešu forumā “Youth-In-Development” Sofijā, Bulgārijā. Konkurss notiek “Jaunatne darbībā” finansētā projekta “Youth In Development Forum” ietvaros.
 
Papildu informācija:
Gundega Siliņa, VNF Jauniešu ideju laboratorijas koordinatore
Tālrunis: 27820430, 64281792; e-pasts: laboratorija@vnf.lv