Elīzas piemiņas vijole šogad Anetei Akmenei

Elīzas pimiņas vijole Anetei AkemeniNo Elīzas Purmales piemiņai izveidotā ziedojumu fonda vakar tika dāvināta jau ceturtā vijole. Šogad to no Valmieras novada fonda saņēma Anete Akmene, Valmieras Mūzikas skolas 7. klases vijoļspēles audzēkne.
 
 
Anete apgūst vijoles spēli jau no septiņu gadu vecuma. Skolotāja Irīna Pupiņa viņu raksturo kā ļoti centīgu un apzinīgu, kā rezultātā arī sekmes ir ļoti labas. Meitene muzicē skolas stīgu orķestrī, regulāri piedalās Valmieras Ziemas mūzikas festivālos un skolas rīkotajos pasākumos. Anetes vijoļspēli, varējām baudīt arī Mūzikas skolas svinīgajā Zinību dienas pasākumā 3. septembrī, vēl gan uz vecā instrumenta, jo jaunais vēl “jāpieradina”.
 
Elīzas Purmales piemiņas fonds 5000 latu vērtībā tika izveidots 2009. gadā pēc tam, kad divpadsmitgadīgo meiteni pieveica smagā slimība, bet valmieriešu saziedotajiem līdzekļiem Valmieras novada fonds kopā ar Purmaļu ģimeni lēma ļaut “dzīvot vienmēr”. No ārstēšanai neizlietotās naudas noguldījuma procentiem ik gadu tiek iegādāta vijole vienam Valmieras Mūzikas skolas talantam. Diemžēl mūsdienu depozītu likmes vairs nav pietiekamas. Laba vijole izmaksā vismaz 300 latu, taču no piemiņas fonda procentiem izdodas iegūt vien divas trešdaļas no šīs summas. Tāpēc aicinām valmieriešus ziedot kastītēs pie veikalu “Austris” un “Neldi” kasēm, lai ļautu Elīzas piemiņai dzīvot mūzikā arvien! Katrs lats, kas paliks pāri pēc vijoles iegādes, tiks paglabāts līdz nākamajam septembrim.
 

Valmieras novada fonds un Purmaļu ģimene tic, ka Elīzas piemiņas fonds un tā izlietojums ir labs veids, kā atbalstīt muzikālo izglītību un spodrināt jaunos vijoļspēles talantus. Ceram, ka tas kalpo kā pamudinājums skolēniem censties, lai nākamgad tieši viņi būtu starp labākajiem!