Augstākā labuma nevalstiskās organizācijas Vidzemē

 Lai veicinātu vietējo nevalstisko organizāciju (NVO) atpazīstamību reģionā un sekmētu iedzīvotāju izpratni un atbalstu NVO sektoram, Vidzemes Televīzijā (VTV) tapis raidījums par četrām nevalstiskajām organizācijām Vidzemē.
 
VTV ēterā šis raidījums tika pārraidīts 8. novembrī, bet joprojām raidījumu var noskatīties internetā:
Televīzijas pārraidē "Augstākā labuma NVO" piedalās Cēsu rajona invalīdu biedrība, Kristīgais žēlsirdības centrs Valmierā, Rūjienas novada ģimenes atbalsta centrs "Vārpiņa" un biedrība "Fantāzija" no Alūksnes rajona Vidagas. Tās ir organizācijas, kuras aktīvi un sekmīgi darbojas savā apkaimē, sniedzot cilvēkiem iespēju iesaistīties un līdzdarboties sabiedriski nozīmīgos procesos.
 
Raidījums vēsta par šo NVO ikdienas darbu un sasniegumiem, kā arī ieguldījumu vietējās dzīves vides sakārtošanā un uzlabošanā. Tie ir iedvesmojoši un pozitīvi piemēri NVO jomā. Turklāt tā arī ir šo organizāciju iespēja uzrunāt plašāku sabiedrību, aicinot iedzīvotājus iesaistīties savās aktivitātēs un stiprinot dažādu sabiedrības grupu atbalstu NVO sektoram kopumā.
 
 Raidījumu veidoja Valmieras novada fonds ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta finansiālu atbalstu.