Aicinām uz SD Vidzemes konferenci Valmierā par jauniešu politisko līdzdalību

Aicinām uz SD Vidzemes konferenci Valmierā par jauniešu politisko līdzdalību

Lai veicinātu jauniešu iespējas politiskai līdzdalībai, aicinām pašvaldības lēmumu pieņēmējus un jauniešus uz Strukturētā dialoga (SD) Vidzemes reģionālo konferenci, kas notiks š.g. 20. februārī no pl.10.00-14.00 Valmieras integrētajā bibliotēkā (Cēsu 4).

 

Konferences galvenā tēma ir jauniešu iespēju veicināšana politiskai līdzdalībai. Konferences laikā tiks apskatīti jauniešu politiskās līdzdalības piemēri Vidzemes pašvaldībās un attīstītas idejas no notikušajām strukturētā dialoga diskusijām “Kafija ar politiķiem”. Papildus informācija un pieteikšanās konferencei Valmierā: Gundega Siliņa, gundega.silina@vnf.lv, t.27820430.

 

KONFERENCES DARBA KĀRTĪBA

 

09:30    Reģistrēšanās

10:00    Konferences atklāšana, iepazīšanās

īsa atklāšana, dalībnieku savstarpējā iepazīšanās

10:30    Kas ir Strukturētais dialogs un Jauniešu politiskā līdzdalība?

piemēri no strukturētā dialoga diskusijās iesaistītajām pašvaldībām – Burtnieku, Gulbenes, Madonas novadiem un Valmieras pilsētas

11:15   Jauniešu politiskās līdzdalības piemēri Vidzemes pašvaldībās

jauniešu politiskās līdzdalības piemēri dažādos līmeņos – piemēri no Vidzemes plānošanas reģiona, Gulbenes un Mazsalacas novadiem

12:00    Kā veicināt jauniešu politisko līdzdalību?

darbs grupās, attīstot idejas no strukturētā dialoga diskusijām “Kafija ar politiķiem”

13:00    Ieteikumi jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai

prezentācijas, ieteikumu apkopošana

13:30    Kopsavilkums, noslēgums

 

Atskati uz jau notikušajām Vidzemes diskusijām pieejami šeit:

  1. 16.01.14 Burtniekos – http://www.vnf.lv/lv/zinas/jauniesiem-un-lemumu-pienemejiem-jatiekas-biezak---uzsver-burtniekos/
  2. 26.01.14 Valmierā - http://www.vnf.lv/lv/zinas/sd-kafija-ar-politikiem---pirmo-reizi-valmiera/
  3. 27.01.14 Jaunkalsnavā – http://www.vnf.lv/lv/zinas/jaunkalsnava-rosina-deputatiem-enot-jauniesus/
  4. 29.01.14 Gulbenē – http://www.vnf.lv/lv/zinas/gulbene-velas-savu-enu-dienu/

 

Vidzemes SD konference tiek organizēti Eiropas Savienības Strukturētā dialoga ietvaros, kas jauniešiem, jauniešu politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī. Vairāk par Strukturēto dialogu, plānotajām diskusijām un semināriem atradīsiet LJP mājas lapā www.ljp.lv.

 

Strukturētā dialoga aktivitātes tiek organizētas un finansētas projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē” ietvaros, ar Eiropas Komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu.