Fonda pārvalde

Valmieras novada fondu pārrauga vairākas instutūcijas:
Valmieras novada fonda struktūra
 
Padome ir VNF pārraudzības institūcija, kuras uzdevums ir sekot fonda darbībai un noteikt darbības vadlīnijas. Tā aptver visas trīs galvenās sabiedrības grupas: uzņēmēji, pašvaldība un iedzīvotāji, nevalstiskais sektors, lai fonda darbība atbilstu plašām sabiedrības interesēm un vajadzībām.
To ievēlējuši fonda dibinātāji, bet turpmāk ik pēc 2 gadiem ievēl tābrīža Padome.

Zane Bērziņa

 

 

 

Zane Bērziņa – VNF Padomes priekšsēdētāja; jogas un meditācijas pasniedzēja, angļu valodas skolotāja

 

"Priecājos būt daļa no VNF, jo pēc divdesmit Valmierā nodzīvotiem gadiem vēlējos aktīvāk iesaistīties vietējās kopienas dzīvē. VNF ir lieliska iespēja ikvienam ar savu devumu  piedalīties kāda lielāka darbā un veidot sabiedrību, kurā dzīvojam.

Mēs visi šajā pasaulē esam ļoti saistīti, līdzīgi kā to pauž tautasdziesma:

    Pilna Māras istabiņa

    Sīku, mazu šūpulīšu;

    Kā to vienu kustināja,

    Visi līdzi šūpojās."

 

 

 

Elīna Leimane Valmieras attīstības aģentūras uzņēmējdarbības virziena vadītāja

Antra Lāce

Antra Lāce – VNF dibinātāja, laikraksta "Liesma" galvenā redaktore

 

"Valmieras novada fonds – tā ir ideja ar jēgu. Saņemt un dot tālāk, un zināt, ka kāds pateicībā saņem, – tas ir prieks, un citiem dāvātais prieks vienmēr ir patiess."

Jānis Kiļups

Jānis Kiļups – "ERGO" dzīvības apdrošināšanas speciālists, Lauvu klubs Valmiera

 

"VNF – veiksmīga labdarības skola."

Daiga Rokpelne

 

Daiga Rokpelne – VNF dibinātāja, Valmieras bibliotēkas direktore, Valmieras Zonta klubs

 

"Man  ir prieks un pamatots lepnums par Valmieras novada fonda darbu un izaugsmi. Ar vietējās sabiedrības atbalstu ir izveidota spēcīga organizācija, kas elastīgi, atraktīvi un godprātīgi īsteno tieši šeit un tagad nepieciešamos projektus, strādājot ar vērīgu un gudru skatu nākotnē.

Ar intensīvu un profesionālu dalību starptautiskās organizācijās un projektos VNF nes Valmieras un Latvijas vārdu pasaulē un vēstījumu, ka filantropija Latvijā ir vērtība, kas iegūst arvien lielāku nozīmi cilvēku dzīves filozofijā.

Kad dibinājām fondu, mēs ticējām. Tagad mēs esam apliecinājuši, ka VNF var!"

 

 

Miks Balodis –  SIA "Vaidava Ceramics" vadītājs

 

"Dalība VNF ir kā simboliska nodeva vietai, kur esi uzaudzis un joprojām pavadi savu lielāko dzīves daļu.

Esmu pateicīgs, ka varu būt daļa no VNF, daloties ar savu pieredzi un bagātinot savu skatījumu par aktīvu un līdzatbildīgu sabiedrību.

Tā ir lieliska iespēja būt starp gaišiem cilvēkiem, kurus vieno doma par aizvien labāku sabiedrību labākā valstī."

Dāvis Sirmais

 

Dace Amona – SIA "Austris AG" valdes locekle,  sabiedriski aktīva valmieriete

 

"Man svarīgi būt šeit un tagad, spēt izzināt, radīt, dalīties. Valmieras novada fonds dod iespēju piepildīt visas šīs darbības formas.

"Iesējot domu, nopļauju rīcību, iesējot rīcību, nopļauju paradumu, iesējot paradumu, nopļauju likteni". Šiem vārdiem autoru esmu piemirsusi, bet iedvesmo uz pilnveidi katru mīļu brīdi."

 

Dāvis Sirmais

 

Ritvars Sirmais – Mazsalacas novada pašvaldības izpilddirektors

 

 

 

 

Revīzijas komisiju pārstāv 3 cilvēki, ko ievēl padome, tas uzdevums ir veikt finašu pārbaudi vismaz reizi gadā pirms gada pārskata iesniegšanas un publiskošanas.

 

Irēna Bērziņa

Irēna Bērziņa – komisijas priekšsēdētāja, SIA “Ripo autocentrs” galvenā grāmatvede

 

"Vairosim labestību, prieku, mīlestību!"

 

 

 

 

 

 

Gunita Jansone – Valmieras pašvaldības finanšu direktores vietniece

 

 

Edgars Rantiņš

 

 

Edgars Rantiņš – Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs

 

"VNF kolektīvs ar savu aktīvo darbību un sasniegtajiem rezultātiem ir apliecinājis, ka ir viens no celmlaužiem sabiedriskās aktivitātes līmeņa paaugstināšanai Valmierā un apkārtējos novados. Lai arī pagaidām neilgu laiku un ar nelielu ieguldījumu, tomēr prieks būt par VNF sastāvdaļu."

 

 

 

Lai fonds darbotos pēc iespējas plašākās sabiedrības interesēs, par dibinātājiem kļuva  

13 valmierieši, kuri pārstāvēja uzņēmējdarbības, mediju, nevalstisko un pašvaldības sektoru.

 

         1) Anta Amerika

         2) Normunds Cercins

         3) Ričards Gailums

         4) Evija Grāvelsiņa

         5) Zita Gustavsone

         6) Artis Jansons

         7) Inga Jurka

         8) Lauma Tjuniņa

         9) Antra Lāce

        10) Ināra Miķelsone

        11) Andrejs Miķelsons

        12) Daiga Rokpelne

        13) Anda Pečule