Darbinieki

Nodrošinot fonda darbību un mērķa īstenošanu VNF rosās darbinieki un brīvprātīgie.

 

Ansis Bērziņš

Ansis Bērziņš – valdes priekšsēdētājs

 

"Prast un gribēt paraudzīties pāri savas sētas malai ir priekšnoteikums mūsu apkaimes un visas Latvijas izaugsmei. Labdarība ir lielisks un gudrs veids, kā to darīt. Ziedojumi vietējo iedzīvotāju nebeidzamām idejām un degsmei ir Valmieras novada fonda piedāvājums novadniekiem un mūspuses draugiem. Ikviens var piedalīties, turklāt tas ir vienkārši un interesanti."

 

Inese Boša – līdzekļu piesaistes un sabiedrisko attiecību speciāliste

 

"Aizrauj drosmīgi un uzņēmīgi cilvēki, kuri ir gatavi rīkoties, lai dzīve Valmieras pusē un  Latvijā kļūtu vēl labāka – dosim viņiem to iespēju!"

 

Artis Krists Mednis

 

Artis Krists Mednis – Jauniešu ideju laboratorijas koordinators

 

"Jauniešiem fonds ir kā eksperiamentāla laboratorija – atsaucīga un pozitīva vide, kur pārbaudīt un pilnveidot savas spējas, zināšanas, idejas un personīgās robežas. Mācīties darot un darot darīt labu."

 

 

Dzintra Blaua – vecākā grāmatvede

 

"Būt grāmatvedim sev idejiski tuvā organizācijā – tas ir ekskluzīvi. Saista labdarība, virzība uz sabiedrības attīstību. Fonda projekti ir interesanti ar to, ka tajos iespējams ieraudzīt mazliet netradicionālu sabiedrības problēmu risinājumu."

 

Sintija Mūrniece – sociālās palīdzības koordinatore

 

"Prieks, ka strādāju kopā ar lielisku darba kolektīvu, organizācijā, kas attīstās un iesaistās aizvien jaunos projektos, tādā veidā palīdzot ar saviem darbiem šo pasauli padarīt gaišāku."

 

Mārcis BogdanovsDEEDin projekta koordinators

 

"Darbs šajā jomā vienmēr ir bijis tāds kā neatklāts noslēpums.

Saskatu lielas pašizaugsmes iespējas gan personīgi, gan kā kolektīvam kopumā – dienas paiet ar smaidu sejā."

 

Valda Frīdvalde

Valda Frīdvalde – brīvprātīgā dežurante Labdarības noliktavā

 

"Man patīk palīdzēt cilvēkiem, tāpēc lepojos, ka novada fonds atbalsta labos darbus."

Dace Alsberga

 

Dace Alsberga – brīvprātīgā dežurante Labdarības noliktavā

 

"Valmieras novada fonda projektos ir tapušas daudz brīnišķīgas idejas kā labdarības noliktava, kura ir liels atspaids maznodrošinātiem. Arī citi projekti ir sasnieguši daudzus novadus, kur iepriecē iedzīvotājus, sakārto apkārtni un esošo vidi. "

 

Velta Plūmīte

Velta Plūmīte – brīvprātīgā dežurante Labdarības noliktavā

 

"Paldies Ansim, ka ir tāds VNF, šeit rodu enerģiju darbam, šeit sastopu brīnišķīgus cilvēkus un pozitīvismu cenšas dot tālāk."

 

Ināra Kalniņa – brīvprātīgā dežurante Labdarības noliktavā

 

"Priecājos par šiem jaunajiem cilvēkiem, kas ir tik drosmīgi uzņēmušies šo kursu un to dara tik pasakainas lietas mūsu valstī, mūsu pilsētā, novados, priecājos, ka varu līdzdarboties Valmieras novada fondā."

Tatjana Repele – brīvprātīgā dežurante Labdarības noliktavā

 

"Prieks, ka satieku jaukus cilvēkus, kas strādā tādu darbu, esmu gandarīta, ka varam palīdzēt bēdās nonākušiem cilvēkiem."