Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Sev, tev, novadam - 2016. gada pirmais konkurss

Sev, tev, novadam - 2016. gada pirmais konkurss

“Sev, tev, novadam” ir fonda programma, kurā iedzīvotāju un organizāciju projekti tiks atbalstīti galvenokārt par VNF Ziedotāju kluba dalībnieku ziedojumiem. Šajā programmā Valmieras novada fonds rosina koncentrēties ne tik daudz uz problēmām, bet jaunām vai neizmantotām iespējām!

2015. un 2016. gada konkursos galvenokārt vēlamies koncentrēties uz 3. Valmieras Iedzīvotāju forumā un novadu apkaimes darbnīcās paustajām idejām.

 

Konkursa mērķis: pilnveidojot sevi un vairojot cilvēku līdzatbildību, radīt jaunas iespējas Valmieras apkaimes attīstībai.

Ar Valmieras apkaimi saprotam Valmieras pilsētu, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu.

 

Projektu veidi, formas un saturs nekā nav ierobežots. Tomēr priekšroka tiks dota iecerēm, kas paustas 3. Valmieras Iedzīvotāju forumā un Apkaimes ideju darbnīcās pagastos (to apkopojumi pieejami sadaļā “Noderīgi resursi”).

 

Projektu konkursa kalendārs

* Izsludināts: 15.03.2016.

* Informatīvais seminārs: 24.03.2016. plkst. 11:00, Valmieras novada fondā, Garā ielā 10.

* 1. kārtas pieteikumu termiņš: 04.04.2016. plkst. 16:00.

* Apmācības ideju autoriem: 06.04.2016. Valmierā (adrese tiks paziņota personīgi).

* 2. kārtas pieteikumu termiņš: 12.04.2016. plkst. 16:00.

* Plānotais līgumu parakstīšanas pasākums: 27.04.2016. pēcpusdienā.

* Projektu īstenošanas laiks: 01.05.2016. – 30.11.2016.

 

Konkursa statistika

* Konkursa kopējais budžets: 2000 EUR.

* Viena projekta maksimālā summa: 2000 EUR.

* 1. kārtā saņemtas 13 idejas.

* 2. kārtā saņemti 10 projekti.

* Atbalstīti 5 projekti.

* Projektiem faktiski piešķirtais finansējums: 1907,30 EUR.

* Viena projekta faktiskā vidējā summa: 381 EUR.

 

Konkursa vērtējums veidosies: 50% Ziedotāju kluba balsojums un 50% komisijas vērtējums pēc kritērijiem:

* devums vietējai kopienai,

* iedzīvotāju līdzdalība,

* citi aspekti atkarībā no projektu specifikas.

 

Noderīgi materiāli ideju autoriem

Projektu konkursa nolikums.

Idejas uzmetuma veidlapa (1. kārta).

Pilnā projekta pieteikuma veidlapa (2. kārta).

Saturiskās atskaites veidlapa.

Finanšu atskaites veidlapa (ja nauda saņemta avansā).

Finanšu atskaites veidlapa (ja nauda saņemta pret rēķiniem).

 

Konkursa komisija:

1) Zane Bērziņa – angļu valodas un jogas pasniedzēja, VNF padomes priekšsēdētāja

2) Inese Boša – VNF līdzekļu piesaistes un sabiedrisko attiecību speciāliste

3) Ričards Gailums – Valmieras pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

4) Antra Lāce – laikraksta "Liesma" galvenā redaktore, VNF padome

5) Ritvars Sirmais – Mazsalacas novada pašvaldības izpilddirektors, VNF padome