Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Projektu konkurss “Vidzemes NVO iniciatīvas Latvijas simtgadei”

Projektu konkurss “Vidzemes NVO iniciatīvas Latvijas simtgadei”

Valmieras novada fonds arī 2016. gadā sadarbībā ar Kultūras ministriju izsludina projektu konkursu Vidzemes nevalstiskajām organizācijām, taču šoreiz ar akcentu uz NVO iniciatīvām Latvijas simtgades kontekstā.

 

Konkursa mērķis: veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, iedzīvotāju līdzdalību un organizāciju sadarbību Vidzemes reģionā, vairojot Latvijas sabiedrības piederību savai valstij un katram rodot savu lomu Latvijas simtgades svinēšanā.

Konkursa aptvertā teritorija: Vidzemes plānošanas reģions.

 

Projektu veidi un formas var būt ļoti dažāds, bet saturiskie virzieni nosaukti konkursa nolikuma 1.5. punktā. Vadmotīvi nosaukti vērtēšanas kritērijos 4.3. punktā.

 

Projektu konkursa kalendārs

* Izsludināts: 21.06.2016.

* Informatīvais seminārs:

-Valmierā – 14.07.2016. plkst. 11:00, Valmieras bibliotēkā, Cēsu ielā 4.

-Gulbenē – 20.07.2016. plkst. 10:00, biedrībā "Sateka", Ābeļu ielā 17.

* Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 27.07.2016. plkst. 16:00 (līdz šim laikam pieteikumam ir jābūt nogādātam fondā, neatkarīgi no piegādes veida!).

* Līgumu parakstīšana: 30.08.2016. plkst. 10:00.

* Projektu īstenošanas laiks: 01.09.2016. – 15.12.2016.

Kultūras ministrija

 

Konkursa statistika

* Konkursa kopējais budžets: 8000 EUR.

* Viena projekta maksimālā summa: 3000 EUR.

* Saņemti 17 pieteikumi.

* Atbalstīti 5 projekti.

* Projektiem faktiski piešķirtais finansējums: 8014 EUR.

* Viena projekta faktiskā vidējā summa:1602,80 EUR.

* Konkursu finansē LR Kultūras ministrija no Latvijas valsts budžeta.

 

Pieteikumus vērtēs komisija pēc dažādiem kritērijiem, no kuriem svarīgākie:

* kontekstā ar Latvijas simtgadi projekts stiprina sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu Latvijai, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību,

* dod ieguldījumu kādā no nolikumā nosauktajiem četriem virzieniem,

* veicina daudzpusīgu sadarbību (mērķa grupa ar dažādām institūcijām, starp projekta partneriem u.c.).

 

Noderīgi materiāli ideju autoriem

Projektu konkursa nolikums.

Vērtēšanas kritēriju apraksts.

Pieteikuma veidlapa.

Budžeta veidlapa.

Saturiskās atskaites veidlapa.

Finanšu atskaites veidlapa.

 

Konkursa komisija:

1) Zane Bērziņa – angļu valodas un jogas pasniedzēja, Valmieras novada fonda padomes priekšsēdētāja

2) Daiga Gargurne – Gulbenes novada partnerības biedrības "Sateka" koordinatore

3) Laila Gercāne – Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un projektu nodaļas vadītāja

4) Daiga Rokpelne – Valmieras bibliotēkas direktore, Valmieras novada fonda padomes locekle

5) Inese Valdheima – Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda valdes priekšsēdētāja