Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Projektu konkurss “Starpkultūru dialogs Vidzemē 2016”

Projektu konkurss “Starpkultūru dialogs Vidzemē 2016”

Valmieras novada fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju Vidzemes nevalstiskajām organizācijām izsludina projektu konkursu “Starpkultūru dialogs Vidzemē 2016”.

 

Konkursa mērķis: veicināt starpkultūru dialogu, vairojot savstarpējo izpratni, mazinot stereotipus un sekmējot latviešu un mazākumtautību mijiedarbību.

Konkursa aptvertā teritorija: Vidzemes plānošanas reģions.

 

Projektu veidi nav ierobežoti, bet vadmotīvi nosaukti konkursa nolikuma 1.5. punktā un vērtēšanas kritērijos (nolikuma 4.3. punkts).

 

Projektu konkursa kalendārs

* Izsludināts: 21.06.2016.

* Informatīvais seminārs:

-Valmierā – 14.07.2016. plkst. 11:00, Valmieras bibliotēkā, Cēsu ielā 4.

-Gulbenē – 20.07.2016. plkst. 10:00, biedrībā "Sateka", Ābeļu ielā 17.

* Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 27.07.2016. plkst. 16:00 (līdz šim laikam pieteikumam ir jābūt nogādātam fondā, neatkarīgi no piegādes veida!).

* Līgumu parakstīšana: 30.08.2016. plkst. 10:00.

* Projektu īstenošanas laiks: 01.09.2016. – 15.12.2016.

Kultūras ministrija

 

Konkursa statistika

* Konkursa kopējais budžets: 8000 EUR.

* Viena projekta maksimālā summa: 3000 EUR.

* Saņemti 8 pieteikumi.

* Atbalstīti 5 projekti.

* Projektiem faktiski piešķirtais finansējums: 8114,50 EUR.

* Viena projekta faktiskā vidējā summa: 1622,90 EUR.

* Konkursu finansē LR Kultūras ministrija no Latvijas valsts budžeta.

 

Pieteikumus vērtēs komisija pēc dažādiem kritērijiem, no kuriem svarīgākie:

* projekts ietver cittautiešu un latviešu mijiedarbību,

* tas mazina sabiedrības neiecietību pret dažādu tautu pārstāvjiem,

* tas vairo patriotismu un piederības sajūtu Latvijai,

* tas ļauj plašākai sabiedrībai iepazīt dažādu tautību kultūru un tradīcijas.

 

Noderīgi materiāli ideju autoriem

Projektu konkursa nolikums.

Vērtēšanas kritēriju apraksts.

Pieteikuma veidlapa.

Budžeta veidlapa.

Saturiskās atskaites veidlapa.

Finanšu atskaites veidlapa.

 

Konkursa komisija:

1) Zane Bērziņa – angļu valodas un jogas pasniedzēja, Valmieras novada fonda padomes priekšsēdētāja

2) Daiga Gargurne – Gulbenes novada partnerības biedrības "Sateka" koordinatore

3) Laila Gercāne – Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un projektu nodaļas vadītāja

4) Olga Kronberga – Valmieras bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītāja

5) Inese Valdheima – Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda valdes priekšsēdētāja