Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Projektu konkurss “Starpkultūru dialogs Vidzemē 2015”

Projektu konkurss “Starpkultūru dialogs Vidzemē 2015”

Valmieras novada fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju Vidzemes nevalstiskajām organizācijām izsludina projektu konkursu “Starpkultūru dialogs Vidzemē 2015”.

 

Konkursa mērķis: veicināt starpkultūru dialogu, vairojot savstarpējo izpratni, mazinot stereotipus un sekmējot latviešu un mazākumtautību mijiedarbību.

Konkursa aptvertā teritorija: Vidzemes plānošanas reģions.

 

Projektu veidi nav ierobežoti, bet vadmotīvi nosaukti konkursa nolikuma 1.5. punktā un vērtēšanas kritērijos (nolikuma 4.3. punkts).

 

Projektu konkursa kalendārs

* Izsludināts: 06.07.2015.

* Informatīvais seminārs: datums un vieta tiks precizēta.

* Pieteikumu iesniegšanas termiņš: pagarināts līdz 13.08.2015. plkst. 17:00 (līdz šim laikam pieteikumam ir jābūt nogādātam fondā, neatkarīgi no piegādes veida!).

* Līgumu parakstīšana: 26.08.2015. plkst. 10:00.

* Projektu īstenošanas laiks: 01.09.2015. – 15.01.2016.

Kultūra.lv

 

Konkursa statistika

* Konkursa kopējais budžets: EUR 8000.

* Viena projekta maksimālā summa: EUR 3000.

* Saņemti 7 pieteikumi.

* Atbalstīti 5 projekti.

* Projektiem faktiski piešķirtais finansējums: EUR 7984,00.

* Viena projekta faktiskā vidējā summa: EUR 1596,80.

* Konkursu finansē LR Kultūras ministrija no Latvijas valsts budžeta.

 

Pieteikumus vērtēs komisija pēc dažādiem kritērijiem, no kuriem svarīgākie:

* projekts ietver cittautiešu un latviešu mijiedarbību,

* tas mazina sabiedrības neiecietību pret dažādu tautu pārstāvjiem,

* tas vairo patriotismu un piederības sajūtu Latvijai,

* tas ļauj plašākai sabiedrībai iepazīt dažādu tautību kultūru un tradīcijas.

 

Noderīgi materiāli ideju autoriem

Projektu konkursa nolikums.

Vērtēšanas kritēriju apraksts.

Pieteikuma veidlapa.

Budžeta veidlapa.

Saturiskās atskaites veidlapa.

Finanšu atskaites veidlapa.

 

Konkursa komisija:

1) Zane Bērziņa – angļu valodas pasniedzēja, Valmieras novada fonda padomes locekle

2) Laila Gercāne – Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un projektu nodaļas vadītāja

3) Lienīte Spiridonova – projektu vadības eksperte un lektore Alūksnes un Gulbenes novadā

4) Olga Kronberga – Valmieras integrētās bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja