Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Projektu konkurss “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas Vidzemē 2015”

Projektu konkurss “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas Vidzemē 2015”

Valmieras novada fonds arī 2015. gadā sadarbībā ar Kultūras ministriju Vidzemes nevalstiskajām organizācijām izsludina projektu konkursu “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas Vidzemē 2015”.

 

Konkursa mērķis: veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un iedzīvotāju līdzdalību Vidzemes reģionā, jo īpaši sekmējot neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajos procesos un vietējās kopienas dzīves uzlabošanā.

Konkursa aptvertā teritorija: Vidzemes plānošanas reģions.

 

Projektu veidi, formas un saturs var būt ļoti dažāds, bet vadmotīvi nosaukti konkursa nolikuma 1.5. punktā un vērtēšanas kritērijos 4.3. punktā.

 

Projektu konkursa kalendārs

* Izsludināts: 06.07.2015.

* Informatīvais seminārs: datums un vieta tiks precizēta.

* Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 30.07.2015. plkst. 17:00 (līdz šim laikam pieteikumam ir jābūt nogādātam fondā, neatkarīgi no piegādes veida!).

* Līgumu parakstīšana: 26.08.2015. plkst. 10:00.

* Projektu īstenošanas laiks: 01.09.2015. – 15.01.2016.

Kultūra.lv

 

Konkursa statistika

* Konkursa kopējais budžets: EUR 8000.

* Viena projekta maksimālā summa: EUR 3000.

* Saņemti 16 pieteikumi.

* Atbalstīti 5 projekti.

* Projektiem faktiski piešķirtais finansējums: EUR 7971,20.

* Viena projekta faktiskā vidējā summa: EUR 1594,24.

* Konkursu finansē LR Kultūras ministrija no Latvijas valsts budžeta.

 

Pieteikumus vērtēs komisija pēc dažādiem kritērijiem, no kuriem svarīgākie:

* stiprina iedzīvotāju spējas un prasmes līdzdarboties sabiedriskajos procesos un veido izpratni par cilvēka lomu kopienas, reģiona un valsts veidošanā,

* veicina sabiedriski neaktīvo iedzīvotāju līdzdalību, ietver mērķauditoriju, kas nav tieši iesaistīta organizācijas darbībā,

* veicina mērķa grupas sadarbību ar valsts, pašvaldību institūcijām un privāto sektoru.

 

Noderīgi materiāli ideju autoriem

Projektu konkursa nolikums.

Vērtēšanas kritēriju apraksts.

Pieteikuma veidlapa.

Budžeta veidlapa.

Saturiskās atskaites veidlapa.

Finanšu atskaites veidlapa.

 

Konkursa komisijas sastāvs:

1. Zane Bērziņa – VNF Padomes locekle, angļu valodas un jogas pasniedzēja

2. Laila Gercāne – Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un projektu nodaļas vadītāja

3. Lienīte Spiridonova – projektu vadības eksperte un lektore Alūksnes un Gulbenes novadā

4. Daiga Rokpelne – VNF Padomes locekle, Valmieras bibliotēkas direktore