Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Projektu konkurss “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē 2016”

Projektu konkurss “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē 2016”

Valmieras novada fonds arī 2016. gadā sadarbībā ar Kultūras ministriju Vidzemes mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām izsludina projektu konkursu “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē 2016”.

 

Konkursa mērķis: sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai, vienlaikus saglabājot viņu identitāti un kultūras mantojumu.

Konkursa aptvertā teritorija: Vidzemes plānošanas reģions.

 

Projektu veidi nav ierobežoti, bet vadmotīvi nosaukti konkursa nolikuma 1.5. punktā un vērtēšanas kritērijos (nolikuma 4.3. punkts).

 

Projektu konkursa kalendārs

* Izsludināts: 21.06.2016.

* Informatīvais seminārs:

-Valmierā – 14.07.2016. plkst. 11:00, Valmieras bibliotēkā, Cēsu ielā 4.

-Gulbenē – 20.07.2016. plkst. 10:00, biedrībā "Sateka", Ābeļu ielā 17.

* Pieteikumu iesniegšanas termiņš: pagarināts līdz 10.08.2016. plkst. 16:00 (līdz šim laikam pieteikumam ir jābūt nogādātam fondā, neatkarīgi no piegādes veida!).

* Līgumu parakstīšana: 30.08.2016. plkst. 10:00.

* Projektu īstenošanas laiks: 01.09.2016. – 15.12.2016.

Kultūras ministrija

 

Konkursa statistika

* Konkursa kopējais budžets: 8000 EUR, t.sk. 1500 EUR romu projektiem.

* Viena projekta maksimālā summa: 3000 EUR.

* Saņemti 9 pieteikumi.

* Atbalstīti 4 projekti.

* Projektiem faktiski piešķirtais finansējums: 8054 EUR.

* Viena projekta faktiskā vidējā summa: 2014,50 EUR.

* Konkursu finansē LR Kultūras ministrija no Latvijas valsts budžeta.

 

Pieteikumus vērtēs komisija pēc dažādiem kritērijiem, no kuriem svarīgākie:

* tas atbalsta mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu,

* tas sekmē mazākumtautību pilsonisko līdzdalību,

* tas vairo plašākas sabiedrības izpratni par mazākumtautību identitāti un kultūras mantojumu,

* projekts ietver mazākumtautību un latviešu mijiedarbību vai citādi vairo piederības sajūtu Latvijai; tas veicina latviešu valodas lietojumu sabiedrībā (mazākumtautību vidū un saziņā ar latviešiem).

 

Noderīgi materiāli ideju autoriem

Projektu konkursa nolikums.

Vērtēšanas kritēriju apraksts.

Pieteikuma veidlapa.

Budžeta veidlapa.

Saturiskās atskaites veidlapa.

Finanšu atskaites veidlapa.

 

Konkursa komisija:

1) Zane Bērziņa – angļu valodas un jogas pasniedzēja, Valmieras novada fonda padomes priekšsēdētāja

2) Daiga Gargurne – Gulbenes novada partnerības biedrības "Sateka" koordinatore

3) Laila Gercāne – Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un projektu nodaļas vadītāja

4) Olga Kronberga – Valmieras bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītāja

5) Inese Valdheima – Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda valdes priekšsēdētāja