Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Projektu konkurss “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē 2015”

Projektu konkurss “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē 2015”

Valmieras novada fonds arī 2015. gadā sadarbībā ar Kultūras ministriju Vidzemes mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām izsludina projektu konkursu “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē 2015”.

 

Konkursa mērķis: sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai, vienlaikus saglabājot viņu identitāti un kultūras mantojumu.

Konkursa aptvertā teritorija: Vidzemes plānošanas reģions.

 

Projektu veidi nav ierobežoti, bet vadmotīvi nosaukti konkursa nolikuma 1.5. punktā un vērtēšanas kritērijos (nolikuma 4.3. punkts).

 

Projektu konkursa kalendārs

* Izsludināts: 06.07.2015.

* Informatīvais seminārs: datums un vieta tiks precizēta.

* Pieteikumu iesniegšanas termiņš: pagarināts līdz 13.08.2015. plkst. 17:00 (līdz šim laikam pieteikumam ir jābūt nogādātam fondā, neatkarīgi no piegādes veida!).

* Līgumu parakstīšana: 26.08.2015. plkst. 10:00.

* Projektu īstenošanas laiks: 01.09.2015. – 15.01.2016.

Kultūra.lv

 

Konkursa statistika

* Konkursa kopējais budžets: EUR 8000, t.sk. EUR 1500 romu projektiem.

* Viena projekta maksimālā summa: EUR 3000.

* Saņemti 6 pieteikumi.

* Atbalstīti 4 projekti.

* Projektiem faktiski piešķirtais finansējums: EUR 8244,42.

* Viena projekta faktiskā vidējā summa: EUR 2061,11.

* Konkursu finansē LR Kultūras ministrija no Latvijas valsts budžeta.

 

Pieteikumus vērtēs komisija pēc dažādiem kritērijiem, no kuriem svarīgākie:

* tas atbalsta mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu,

* tas sekmē mazākumtautību pilsonisko līdzdalību,

* tas vairo plašākas sabiedrības izpratni par mazākumtautību identitāti un kultūras mantojumu,

* projekts ietver mazākumtautību un latviešu mijiedarbību vai citādi vairo piederības sajūtu Latvijai; tas veicina latviešu valodas lietojumu sabiedrībā (mazākumtautību vidū un saziņā ar latviešiem).

 

Noderīgi materiāli ideju autoriem

Projektu konkursa nolikums.

Vērtēšanas kritēriju apraksts.

Pieteikuma veidlapa.

Budžeta veidlapa.

Saturiskās atskaites veidlapa.

Finanšu atskaites veidlapa.

 

Konkursa komisija:

1) Zane Bērziņa – angļu valodas pasniedzēja, Valmieras novada fonda padomes locekle

2) Laila Gercāne – Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un projektu nodaļas vadītāja

3) Lienīte Spiridonova – projektu vadības eksperte un lektore Alūksnes un Gulbenes novadā

4) Olga Kronberga – Valmieras integrētās bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja