Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Jauniešu ideju konkurss "ideja2020"

Jauniešu ideju konkurss

Jaunieti, šī ir Tava izdevība īstenot sev un apkārtējiem nozīmīgu projektu, tiekot pie 300 eiro tā realizēšanai, - jau 11. reizi tiek atklāts fonda jauniešu ideju konkurss, kas saucas “#ideja2020”! Ieceres tiks atbalstītas par VNF JIL iegūto finansējumu, organizējot dažādus pasākumus bērniem, jauniešiem un citiem vietējās kopienas iedzīvotājiem. Konkursa tēma netiek konkretizēta, taču pamatnosacījumi saglabājas – idejai ir jābūt ar devumu un ietekmi uz vietējās kopienas iedzīvotājiem, tās īstenošanā jāiesaistās arī citiem.

 

Šogad vairums no projektu konkursā pieejamā budžeta tika iegūts “Aklajā randiņā ar grāmatu” un labdarības akcijās “Ezīša miga”.

 

Konkursa mērķis: sniegt finansiālu atbalstu jauniešu idejām. kas pilnveidotu iedzīvotāju dzīvi, vietējo kopienu, kā arī sniegtu labumu pēc iespējas lielākam cilvēku kopumam. Projekti var tikt īstenoti Valmieras pilsētā vai/un Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadā.

 

Projektu tēma netiek konkretizēta, tomēr priekšroka tiks dota idejām, ko paredzēts īstenot ilgtermiņā vai ar citu organizāciju/iestāžu līdzfinansējumu.

 

Pēc formas/satura/veida projekti var būt:

1) ilglaicīgi un paliekoši objekti,

2) kultūras pasākumi, ieskaitot zibakcijas, informatīvas kampaņas, koncertus, izstādes, iedvesmojošas tikšanās, meistarklases,

3) sociālās aktivitātes,

4) citas idejas.

 

Projektu iespējams iesniegt, aizpildot pieteikuma anketu vai izveidojot video (maksimālais garums 5min), kur ideja tiek skaidrota, atbildot uz pieteikumā norādītajiem jautājumiem.

 

Projektu konkursa kalendārs

* Izsludināts: 07.02.2020

* Pieteikumu termiņš: 07.04.2020 līdz plkst. 23:59.

* Tikšanās ar konkursa komisiju: tiks precizēta.

* Papildināto pieteikumu termiņš: 27.04.2020 līdz pulksten 23:59.

* Projektu īstenošanas laiks: 10.05.2020 - 30.08.2020

 

Pieteikumus vērtēs komisija pēc šādiem kritērijiem:

1) devums vietējai kopienai un ietekme uz iedzīvotājiem (7 punkti jeb 35%),

2) vietējo iedzīvotāju līdzdalība projektā, līdzatbildības veicināšana (7 punkti jeb 35%),

3) citi aspekti atkarībā no iesniegto pieteikumu specifikas (6 punkti jeb 30%).

 

Konkursa statistika

* Konkursa kopējais budžets: 1500 EUR.

* Viena projekta maksimālā summa: 300 EUR.

* Saņemti _ pieteikumi.

* Atbalstīti _ projekti.

* Projektiem piešķirtais finansējums: _____ EUR

* Viena projekta vidējā summa: _____ EUR

 

Noderīgi materiāli:

Projektu konkursa nolikums

Projektu pieteikuma veidlapa

Saturiskā atskaite

Finanšu atskaite

 

Konkursa komisija:

Tiek precizēta.

 

Kontaktpersona:

Samanta Bārupe (tālruņa numurs: 28338347).