Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

1 |  2

Projektu konkurss “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē”

Projektu konkurss “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē”

 

 

Valmieras novada fonds Vidzemes mazākumtautību un citām nevalstiskajām organizācijām izsludina projektu konkursu “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē”. Tas notiek sadarbībā ar Kultūras ministriju, lai veicinātu starpkultūru dialogu, sniegtu atbalstu mazākumtautību iniciatīvām, kultūras mantojuma saglabāšanai un integrācijai.

Konkursā atbalstīti 6 projekti.

 

Projektu konkurss “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas Vidzemē”

Projektu konkurss “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas Vidzemē”

 

 

Valmieras novada fonds Vidzemes nevalstiskajām organizācijām izsludina projektu konkursu “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas Vidzemē”. Tas notiek sadarbībā ar Kultūras ministriju, lai sniegtu atbalstu Vidzemes reģiona organizācijām, sekmētu to darbību un izaugsmi un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību vietējo kopienu dzīvē.

Konkursā atbalstīti 9 projekti.

 

Ideju konkurss Jaunieši dod iespēju jauniešiem 2014

Ideju konkurss Jaunieši dod iespēju jauniešiem 2014

 

 

Valmieras novada fonda jaunieši jeb VNF Jauniešu ideju laboratorija (JIL) rīko savu pirmo mākslas ideju konkursu Jaunieši dod iespēju jauniešiem 2014 ar saukli Ieejam mākslas kosmosā! Šis ir jau ceturtais JIL rīkotais ideju konkurss Valmieras un  apkārtējo novadu jauniešiem, ko fonda jaunieši rīko par pašu savāktajiem līdzekļiem un fonda Ziedotāju kluba atbalstu.

Konkursā atbalstītas 4 jauniešu projektu ieceres.

 

2014. gada Ziemas konkurss – “Sev, tev, novadam”

2014. gada Ziemas konkurss – “Sev, tev, novadam”

 

 

Ir atvērta Valmieras novada fonda Ziedotāju kluba jaunā programma “Sev, tev, novadam” un izsludināts pirmais - 2014. gada Ziemas projektu konkurss.

 

Ja esi gatavs radīt jaunas iespējas, pilnveidojoties pašam un iesaistot līdzcilvēkus – tad šeit iepazīsties ar konkursa nolikumu, līdz 3. martam iesniedz idejas skici pirmajā kārtā un piedalies fonda rīkotās apmācībās!

 

JIL otrais ideju konkurss Jaunieši dod iespēju jauniešiem (2013)

JIL otrais ideju konkurss Jaunieši dod iespēju jauniešiem (2013)

 

 

Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorija jau otro reizi rīko ideju konkursu Jaunieši dod iespēju jauniešiem. Tā mērķis ir atbalstīt jauniešu idejas Valmieras pilsētas un tās tuvāko novadu iedzīvotāju dzīves un apkārtējo vides pilnveidošanai un uzlabošanai, kā arī sniedz labumu pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam.

JIL pirmais ideju konkurss Jaunieši dod iespēju jauniešiem (2011)

JIL pirmais ideju konkurss Jaunieši dod iespēju jauniešiem (2011)

 

 

2011. gada pavasarī īstenojās sen lolots Jauniešu ideju laboratorijas sapnis – pašu rīkots ideju konkurss! JIL aicināja jauniešus vecumā no 13-25 gadiem iesniegt idejas, kas saistītas ar vietējās dzīves uzlabošanu un rada labumu pēc iespējas lielākam skaitam cilvēku. Projektu konkurss īstenojās, pateicoties SEB bankas un Sorosa fonda Latvija atbalstam.

1 |  2